ZÁKLADNÍ INFORMACE

Níže se dočtete informace o tom, kdo a jak zpracovává Vaše osobní údaje.

Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme společně s partnery naší konference. Abychom Vám usnadnili komunikaci, budeme veškeré záležitosti týkající se komunikace s Vámi a informování o zpracování zajišťovat my, tj. společnost Plexima.io, s.r.o. IČO 09726365 se sídlem Poděbradská 88/55, Praha, 198 00 (dále jen: „správce“ nebo „my“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Naše kontaktní údaje jsou:

Název: Plexima.io, s.r.o.
Adresa: Poděbradská 88/55, 198 00 Praha
E-mail: info@plexima.io
Telefon: +420 226 254 354
Low-Code/No-Code konference 2023 se koná jako jednodenní akce v Praze 02.11.2023. V rámci konference se budou prezentovat zástupci těchto technologií.

SPOLEČNÍ SPRÁVCI

Jak jsme psali výše, Vaše osobní údaje společně s námi zpracovávají naši partneři. Jsme tedy tzv. společnými správci. Našimi partnery (a společnými správci) tak jsou:

Cork Solutions s.r.o., IČO: 06019137, se sídlem: Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8
Devoteam, s.r.o., IČO: 27226581, se sídlem: Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
Hexio a.s., IČO: 06158307, se sídlem: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8
Creatity s.r.o., IČO: 08929807, se sídlem: Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Metada s.r.o., IČO: 26276135, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Alfaveo.cz s.r.o.IČO: 10701249, se sídlem: Příkop 795/19, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno
Plexima.io s.r.o., IČO: 09726365, se sídlem Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9 a Creatio EMEA, Ltd., 1102, Cyprus, Nicosia, Kinyra 1, Kinyras Tower, 3rd floor
Adam Bárta, IČO: 04759575, se sídlem: Plzeňská 540, Vejprnice, 330 27

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě komunikace s Vámi.
Správce zpracovává Vaše základní identifikační (tj. jméno a příjmení) a kontaktní údaje (tj. e-mail), proto, aby s Vámi mohla být uzavřena smlouva na prodej vstupenky. Jde tedy o údaje nezbytné pro konání akce Low-Code/No-Code konference 2023.

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. “ Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy o prodeji vstupenek, na základě které se můžete konference zúčastnit. Pokud nám neposkytnete výše uvedené osobní údaje, nebudeme s Vámi moci uzavřít smlouvu o prodeji lístků a tím pádem se nebudete moci zúčastnit konference.
  Pokud neodmítnete další kontakt, můžeme Vám také následně napsat nebo zavolat, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Partneři (společní správci) mohou zpracovávat data pro marketingové účely a to maximálně po dobu 1 roku od data konání Low-code / No-code konference 2023. Zasílání newsletteru můžete v budoucnu kdykoli odmítnout. „
 2. Účelem zpracování osobních údajů je umožnění Vaší účasti na Low-Code/No-Code konferenci 2023 a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k účasti na veletrhu Low-Code/No-Code konference 2023 (a to po dobu 5 let od účasti na veletrhu).
 2. Pokud zpracováváme některé údaje na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme je po dobu udělení souhlasu, nejdéle po dobu 5 let od jeho udělení. V průběhu trvání souhlasu Vás můžeme požádat o prodloužení doby trvání souhlasu.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na veletrhu Low-Code/No-Code konference 2023 – tj. osoby, které nám pomáhají s marketingem a účetnictvím.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou jedině poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům,
  • právo opravu osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo
  • elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený výše
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto zásady vydal správce dne xx.xx.2024.